Loading color scheme

Termeni si Conditii

POLITICA NOASTRĂ DE CONFIDENȚIALITATE

 

Documentul prezintă modul în care CAR SĂNĂTATEA TG.MUREȘ ȘI UJCAR MUREȘ, cu toate CAR-urile afiliate de pe raza județului Mureș - operatori asociați de date cu caracter personal, prelucrează datele Dumneavoastră personale atunci când ne contactați, utilizați unul dintre serviciile noastre, sunteți membrii, giranți ai membrilor CAR sau angajații ori colaboratorii noștri.

Citiți și politica noastră privind modulele cookie pentru detalii suplimentare.

În această informare, explicăm:

1.    Cine suntem;

2.    cum ne puteți contacta;

3.    politica de confidențialitate a site-ului nostru;

4.    scopul și  temeiul legal al prelucrării datelor Dvs. personale;

5.    cum obținem datele Dvs. personale și ce date prelucrăm;

6.    cum utilizăm datele Dvs. cu caracter personal;

7.    securitatea prelucrării datelor personale și termenul de păstrare a datelor;

8.    dacă există alți destinatari ai informațiilor Dvs. personale;

9.    dacă intenționăm să transferăm datele Dvs. în altă țară;

10. drepturile Dvs. privind datele personale;

11. actualizări ale documentului.

atunci când utilizați serviciile noastre, precum și site-ul nostru web: www.carsanatatea.ro.

 

1.    CINE SUNTEM ?


Suntem  -  CAR SĂNĂTATEA TG.MUREȘ reprezentată prin UJCAR MUREȘ.

 

CAR Sănătatea Tărgu Mureș, str. Gh. Marinescu nr. 50 Tîrgu Mureș, email: contact@sanatatea.ro, tel. 0265 210 554.


UJCAR Mureș - UNIUNEA JUDETEANĂ A CASELOR DE AJUTOR RECIPROC ALE SALARIAȚILOR MUREȘ, (considerată reprezentant a caselor de ajutor reciproc (CAR) de pe raza județului Mureș, are sediul în Tîrgu Mureș, P-ta Victoriei nr. 11-13, ap. 1, județul Mureș, email: ujcarms@gmail.com .

 

În această Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal:

• „noi/al nostru”, înseamnă CAR SĂNĂTATEA TG.MUREȘ ȘI UJCAR MUREȘ, operatori asociați ai datelor Dumneavoastră cu caracter personal;

• „terță parte” înseamnă altcineva decât noi sau Dvs.

 

2.    CUM NE PUTEȚI CONTACTA ?

 

CAR Sănătatea Tărgu Mureș, str. Gh. Marinescu nr. 50 Tîrgu Mureș, email: contact@sanatatea.ro, tel. 0265 210 554.


UJCAR Mureș - UNIUNEA JUDETEANĂ A CASELOR DE AJUTOR RECIPROC ALE SALARIAȚILOR MUREȘ, P-ta Victoriei nr. 11-13, ap. 1, județul Mureș, email: ujcarms@gmail.com .

 

Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor – DPO,

direct prin e-mail la adresa giurgiuro@gmail.com - în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor.;
sau telefonic: 0745106965.

 

3.POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A SITE-ULUI NOSTRU

 

Site-ul www.carsanatatea.ro , este administrat de către CAR SĂNĂTATEA TG.MUREȘ ȘI UJCAR MUREȘ prin împuternicitul nostru.

La vizitarea acestei pagini web, CAR SĂNĂTATEA TG.MUREȘ ȘI UJCAR MUREȘ poate colecta informații personale despre Dvs., fie direct (atunci când vi se solicită să furnizați respectivele informații), fie indirect (cookies).

Cu toate acestea, CAR SĂNĂTATEA TG.MUREȘ ȘI UJCAR MUREȘ va folosi aceste date personale în conformitate cu obiectivele prevăzute în această informare și se angajează să păstreze confidențialitatea informațiilor personale colectate.

CAR SĂNĂTATEA TG.MUREȘ ȘI UJCAR MUREȘ poate colecta și analiza informații legate de utilizarea acestui web-site. Aceste informații pot fi colectate prin folosirea de „cookies”. Un „cookie” este un fișier text de volum mic, plasat pe hard-discul Dvs. de către serverul paginii web. Puteți să decideți dacă doriți sau nu să folosiți „cookies”, prin modificarea setărilor browser-ului Dvs. Puteți citi mai multe despre modul în care folosim cookie-urile în pagina cookie-urilor noastre.

Datele personale ale fiecărui utilizator și/sau client sunt confidențiale sunt protejate de împuternicitul nostru și folosite de către CAR SĂNĂTATEA TG.MUREȘ ȘI UJCAR MUREȘ cu respectarea GDPR și a Legii 190 din 2018 privind aplicarea GDPR. Ne obligăm să nu furnizăm, direct sau indirect, aceste date unei terțe părți, în afara de excepțiile reglementate și prevăzute de lege.

Scopul și temeiul juridic al prelucrării datelor personale pe site-ul nostru este de a menține și monitoriza performanța site-ului nostru și de a căuta în permanență să îmbunătățim site-ul și serviciile pe care le oferim utilizatorilor noștri.

Temeiul legal pe care ne bazăm pentru a procesa datele personale pe site-ul nostru este articolul 6 (1) (f) al GDPR, care ne permite să procesăm datele cu caracter personal atunci când este necesar în scopul intereselor noastre legitime.

 

4.SCOPUL ȘI TEMEIUL LEGAL AL PRELUCRĂRII DATELOR DVS. PERSONALE

 

CAR SĂNĂTATEA TG.MUREȘ ȘI UJCAR MUREȘ respectă viața privată, securitatea și conformarea cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

Scopul prelucrării datelor Dvs. personale este derularea activității specifice a CAR SĂNĂTATEA TG.MUREȘ ȘI UJCAR MUREȘ în domeniul ajutorului acordat membrilor săi și menținerea unui nivel calitativ ridicat în relația cu aceștia.

Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal

Temeiul legal, pe care ne bazăm pentru a procesa datele Dvs. personale este conform GDPR - Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, articolul 6 alineatul (1), literele:

- (b)     prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract. De exemplu, pentru a încheia și derula un contract folosim datele Dvs. de contact cum ar fi numele, adresa de email sau numărul de telefon;

- (c)     prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului. De exemplu, cerințe contabile și fiscale sau de arhivare;

-  (f)     - prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță. De exemplu, paza, protecția și prevenirea fraudelor sau îmbunătățirea serviciilor noastre.

 

5. CUM OBȚINEM DATELE DVS. PERSONALE ȘI CE DATE PRELUCRĂM ?

 

Cele mai multe dintre informațiile personale pe care le prelucrăm sunt oferite direct de Dvs. pentru unul din următoarele motive:

• Aveți sau intenționați să încheiați un contract cu noi, ori sunteți membru sau girant;

• Ați solicitat angajarea sau colaborarea cu noi;

• Reprezentați organizația sau firma Dvs.;

• Vă înregistrați pe site-ul nostru pentru un anumit serviciu;

• Ne contactați prin diverse canale, sau ne solicitați informații în legătură cu serviciile noastre;

• Din diverse surse de informare deschise sau oficiale.

 

Tipurile de date personale pe care le prelucrăm:

• Numele, adresa, codul numeric personal, documentul de identitate, numărul Dvs. de telefon fix și/sau mobil, numele de utilizator data nașterii, contul bancar și adresa de e-mail, IP;

• Informații privind veniturile Dvs., locul de muncă.

• A se vedea secțiunea Cookie-uri pentru detalii privind ceea ce colectăm utilizând cookie-uri și alte tehnologii, cu acceptul Dvs..

 

6.CUM UTILIZĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL ?

 

Datele Dumneavoastră personale sunt prelucrate de CAR în România.

               Stocarea datelor Dumneavoastră are loc la sediul CAR și în unele situații conform statutului CAR și la sediul Uniunii Județene a Caselor de Ajutor Reciproc – UJCAR, entitate cu rol de reprezentare, control și coordonare .

               Nici un furnizor, terță parte, nu are acces la datele Dumneavoastră, cu excepția cazului în care acest lucru este prevăzut de lege.

  Persoanele care pot avea acces la datele Dumneavoastră cu caracter personal sunt angajații și colaboratorii noștri, în măsura exercitării atribuțiilor de serviciu sau a celor contractuale și Autoritățile competente.

  Conform statutului CAR, datele Dumneavoastră pot fi comunicate către autoritățile/instituțiile abilitate prin lege, către entitățile de grup, UJCAR și Uniunii Naționale a C.A.R. - UNCAR, către entitățile și executorii care pot facilita procesul de recuperare al datoriilor membrilor față de C.A.R., precum și către angajatori sau băncile partenere în vederea debitării directe, în regim de strictă confidențialitate și siguranță, cu respectarea normelor de protecție a datelor personale.

Datele video înregistrate la sediul CAR pot fi accesate de angajații CAR și cei ai firmei de pază conform legii și nu se păstrează mai mult de 30 de zile.

CAR in anumite cazuri poate, cu acordul prealabil expres al Dumneavoastră pentru fiecare caz în parte, transmite informațiile personale către terțe părți.

  În cazul in care este necesară transmiterea datelor Dumneavoastră către o terță parte, în alte condiții decât cele contractuale, veți fi informat în prealabil, şi veți avea posibilitatea de a va exprima acordul/dezacordul.

• Vom utiliza datele Dvs. cu caracter personal în scopul verificării identității, CV-ului, realizării obligațiilor legale privind angajarea sau colaborarea cu noi: contractul de muncă, fișa postului, înregistrările în REVISAL, serviciile SSM, serviciile medicale sau îndemnizațiile și drepturile bănești.

 

7.SECURITATEA DATELOR PERSONALE ȘI TERMENUL DE PĂSTRARE A DATELOR

 

Durata stocării datelor cu caracter personal: 
 Datele personale privind utilizarea și accesarea siteului www.sanatatea.ro se păstrează maxim 30 de zile după accesare. 
În măsura exercitării scopului colectării datelor membrilor și giranților, aceste vor fi păstrate 5 ani – dacă legea nu prevede altceva, în conformitate cu Politica de păstrare a datelor, cu excepția obligațiilor legale privind arhivarea documentelor (ex. Arhiva contabilă).
Datele video înregistrate la sediile CAR se păstrează maxim 30 de zile.
După această perioadă, datele Dumneavoastră personale vor fi distruse ireversibil.

Suntem permanent preocupați pentru protecția datelor Dvs. cu caracter personal prin aplicarea de măsuri tehnice și organizaționale de securitate, pentru a minimiza riscurile asociate pierderii, utilizării abuzive, accesului neautorizat, divulgării neautorizate, modificării sau distrugerii. Angajații și colaboratorii noștri sunt instruiți adecvat și am stabilit clauze contractuale specifice în domeniul protecției datelor cu partenerii noștri.

 

8. EXISTĂ ALȚI DESTINATARI AI DATELOR DVS. PERSONALE ?

 

Nu vom împărtăși informațiile Dvs. unor terțe părți în scopuri comerciale fără consimțământul Dvs..

În anumite circumstanțe, suntem obligați din punct de vedere legal să împărtășim informații cu terți. De exemplu, în baza unui ordin judecătoresc sau în cazul în care cooperăm cu alte autorități abilitate legal în tratarea reclamațiilor sau investigațiilor. De asemenea, am putea comunica informații cu alte organisme de reglementare pentru a-și îndeplini obiectivele. În orice situație, ne vom asigura că avem o bază legală pentru transmiterea datelor personale și vom documenta decizia noastră.

 

9.    INTENȚIONĂM SĂ TRANSFERĂM DATELE DVS. ÎN ALTĂ ȚARĂ ?

 

În prezent, datele prelucrate de noi sunt păstrate în locațiile noastre din Romania.

CAR SĂNĂTATEA TG.MUREȘ ȘI UJCAR MUREȘ nu transmite informațiile Dvs. către o altă țară.

 

10DREPTURILE DVS. PRIVIND DATELE PERSONALE

 

Drepturile de care beneficiați conform GDPR depind de motivul pentru care vă prelucrăm datele personale, astfel:

Dreptul de a fi informat cu privire la datele Dvs. personale este un drept esențial al persoanelor și se aplică încă de la primele relații pe care le aveți cu CAR SĂNĂTATEA TG.MUREȘ ȘI UJCAR MUREȘ, inclusiv când vizitați site-ul nostru.

Dreptul de acces la datele personale

Aveți dreptul să ne cereți :

  • să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;
  • să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;
  • să vă oferim alte informații despre datele Dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele Dvs., în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.

Există câteva excepții, ceea ce înseamnă că este posibil să nu primiți întotdeauna toate informațiile pe care le prelucrăm, de exemplu dacă solicitarea Dvs. ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane.

Dreptul la rectificare a datelor

Aveți dreptul să ne cereți să rectificăm informațiile personale pe care le considerați inexacte. De asemenea, aveți dreptul să ne cereți să completați informațiile pe care le considerați incomplete. Acest drept se aplică întotdeauna.

Dreptul la restricționarea prelucrării datelor

Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, în cazul în care:

  • acuratețea lor este contestată, pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora;
  • datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar Dvs. aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță;
  • v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.

Putem continua să folosim datele Dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:

  • avem consimțământul Dvs.;
  • pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță;

Dreptul la ștergerea datelor

Aveți dreptul să ne cereți să ștergem datele Dvs. personale în anumite circumstanțe.

Dreptul de a vă opune prelucrării

Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile Dvs. fundamentale prevalează față de acest interes. De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor Dvs. în scop de marketing, fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

Dreptul la portabilitatea datelor

Acest drept se aplică numai informațiilor pe care ni le-ați furnizat personal. Aveți dreptul să cereți să transferăm informațiile pe care ni le-ați dat la o altă organizație. Dreptul este valabil numai dacă prelucrăm datele pe baza consimțământului Dumneavoastră sau în baza unui contract și prelucrarea se face automatizat.

Dreptul de a vă opune unui proces decizional automatizat sau creării de profiluri. Dacă CAR SĂNĂTATEA TG.MUREȘ ȘI UJCAR MUREȘ va face asemenea prelucrări de date personale vă va informa pentru a vă putea exercita acest drept.

 

Dacă doriți să faceți o solicitare referitoare la drepturile Dvs. puteți contacta responsabilul cu protecția datelor – DPO,

direct prin e-mail la adresa giurgiuro@gmail.com - în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor.;
sau telefonic: 0745106965.

 

Nu vi se cere să plătiți niciun fel de taxă pentru exercitarea drepturilor Dvs. Termenul de răspuns la solicitarea Dvs. este o lună.

 

Dreptul de o face o plângere

Dacă sunteți nemulțumit de modul cum am soluționat solicitarea Dvs., puteți face o plângere cu privire la modul în care prelucrăm informațiile personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – ANSPDCP, datele de contact se găsesc la adresa www.dataprotection.ro

 

11.ACTUALIZĂRI ALE DOCUMENTULUI

 

Această Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal este actualizată periodic pentru a ne asigura că este corectă și exactă. Ori de câte ori vom face o modificare, o vom afișa pe site-ul nostru web www.carsanatatea.ro  și vă vom anunța.

 

Data ultimei actualizări: februarie 2021